Archiwum

12 cze 2014 r.

Autoryzacja OKI
Pozostałe aktualności
Oferty pracy
Tester / Dokumentalista
Zapewnienie funkcjonalnej zgodności oprogramowania z wymaganiami biznesowymi i technicznymi.
miejsce pracy: Warszawa
więcej

20

wrz

Konsorcjum Decsoft S.A. i Arcus S.A. zawarły ugodę sądową ze Skarbem Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Konsorcjum Decsoft S.A. i Arcus S.A. zawarły ugodę sądową ze Skarbem Państwa – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ). Strona państwowa zobowiązała się zapłacić Konsorcjum 3,581 mln złotych.

Zgodnie z treścią ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w Warszawie CSIOZ zobowiązał się do zapłaty na rzecz Konsorcjum Decosft S.A. i Arcus S.A. kwoty w łącznej wysokości 3,581 mln zł tytułem wynagrodzenia za wykonane produkty. Konsorcjum zapłaci solidarnie na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej RP 25 tys. złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Dzięki zawartej ugodzie, obie strony kończą polubownie wszystkie spory związane z realizacją umowy z 2013 r., a zapłata uzgodnionej kwoty wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia wynikające z Umowy lub związane z jej wykonaniem.

Spór dotyczył Umowy z 2013 r., która przewidywała dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie Infrastruktury Techniczno-Systemowej na potrzeby podsystemów realizowanych dla Projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych". Wartość Umowy opiewała na kwotę 138 990 000,00 zł brutto.