Systemy zarządzania kontami uprzywilejowanymi

Privileged Account Management

Narzędzia do zarządzania kontami uprzywilejowanymi pozwalają na efektywne monitorowanie działań prowadzonych z wykorzystaniem kont mających uprawnienia super użytkowników np. admin, root, kont super użytkowników w bazach danych, serwerach aplikacji itp. W bardzo dużych organizacjach problem zarządzania kontami uprzywilejowanymi może okazać się bardzo złożonym procesem. Biorąc pod uwagę całą infrastrukturę , dostęp do dużej ilości serwerów, stacji roboczych, urządzeń i innych dedykowanych zasobów, jest to ciężkie przedsięwzięcie. W inwentaryzacji zasobów powinny znaleźć się wszystkie nazwy kont i haseł, które są do nich przypisane. Problem zarządzania takimi kontami pojawia się często gdy te dane muszą być współdzielone przez określone grupy użytkowników (administratorzy, serwisanci, kontraktorzy).

 

Rozwiązania oferowane przez DECSOFT S.A. zapewniają m.in.:

 • Zbudowanie centralnego punktu zarządzania tożsamością użytkowników uprzywilejowanych.
 • Skuteczną kontrolę i zmniejszenie ryzyka wystąpienia wewnętrznych nadużyć i innych zagrożeń.
 • Nadzór nad aktywnością użytkowników uprzywilejowanych.
 • Nadzór nad dostępem do danych objętych szczególną ochroną.
 • Bezpieczne zarządzanie i rejestrowanie różnego rodzaju dostępu do kont uprzywilejowanych,
 • Ochronę krytycznych systemów poprzez automatyzację procesów związanych z zarządzaniem kontami uprzywilejowanymi,
 • Bezpieczny, współdzielony dostęp do kont i haseł administracyjnych z możliwością pełnego audytu i rejestracji wykonywanych działań.
 • Ochronę przed utratą cennych informacji.
 • Zarządzanie poświadczeniami dla użytkowników pracujących w organizacji jak i dla podmiotów zewnętrznych.
 • Przypisanie polityk do określonych tożsamości na podstawie ról bądź odrębnych wymagań.
 • Automatyczny reset dostępu do konta uprzywilejowanego dla danej uprzywilejowanej tożsamości.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Analiza potrzeb klienta, dobór i wdrożenie systemów klasy PAM / PIM

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: