Wirtualizacja zasobów

Optymalizacja wykorzystania zasobów fizycznych, obniżenie kosztów eksploatacji działania infrastruktury teleinformatycznej, zwiększona elastyczność systemów

Liczba aplikacji i rozwiązań wykorzystywanych do obsługi procesów biznesowych rośnie bardzo szybko. Powszechna tendencja do obniżania kosztów działalności spowodowała, że klasyczne podejście jedna aplikacja-jeden serwer nieodwracalnie odeszło do lamusa. Służby IT stoją przed zadaniem optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych.

 

Równie ważnym czynnikiem z punktu widzenia prowadzonej przez organizację działalności, jest możliwość szybkiego wprowadzania zmian w środowisku teleinformatycznym. Czas dostarczenia nowej funkcjonalności mierzony w tygodniach lub miesiącach przestaje być akceptowany. Dynamiczne zmiany w otoczeniu biznesowym organizacji wymuszają znacznie szybsze działania ze strony IT.

 

Rozwiązaniem spełniającym rygorystyczne oczekiwania Zarządów i służb biznesowych jest wirtualizacja części lub całości zasobów.

Podstawowe typy wirtualizacji.

 • Wirtualizacja serwerów – uruchamianie wielu maszyn wirtualnych, pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych na jednym fizycznym serwerze.
  Każda maszyna i każdy system operacyjny mają dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych. Wykorzystanie platformy do wirtualizacji serwerów zapewnia:
  • Do 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera.
  • Do 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne.
  • Współczynnik konsolidacji serwerów na poziomie 10:1 lub wyższym.
 • Wirtualizacja sieci – pełne odwzorowanie sieci fizycznej w ramach oprogramowania.
  Sieci wirtualne oferują te same funkcje i gwarancje co sieci fizyczne, ale generują niższe koszty operacyjne. Ponadto zapewniają:
  • Szybkie przydzielanie zasobów.
  • Niepowodujące przerw w działaniu wdrażanie.
  • Automatyczną konserwację.
  • Obsługę zarówno starszych, jak i nowych aplikacji.
 • Wirtualizacja desktopów.
  Oferowane na rynku rozwiązania do wirtualizacji desktopów zapewniają:
  • Odpowiednią skalowalność.
  • Spójność.
  • Bezpieczeństwo i dostępność.
  Czynniki te powodują maksymalne wydłużenie czasu pracy i zwiększenie produktywności oraz obniżenie kosztów związanych z okresową inwentaryzacją sprzętu fizycznego.
 • Wirtualizacja aplikacji.
  Dzięki wirtualizacji aplikacje wdrażane są szybciej, a ich konfiguracja i aktualizacje dają się automatyzować. Dostępne na rynku rozwiązania wirtualizacji aplikacji zapewniają wyższy poziom dostępności aplikacji.
 • Wirtualizacja pamięci masowej – element warstwy pamięci masowej definiowanej programowo.
  Wirtualizacja ta pozwala na szybkie przydzielanie zasobów, aby wysoko wydajna, oszczędzająca miejsce pamięć masowa była wdrażana tak szybko, jak to dziś możliwe.
 • Chmura prywatna.http://www.citrix.com/products/xenserver/overview.html
  Dzięki zastosowaniu wirtualizacji wraz z oprogramowaniem tworzącym chmury (prywatne/publiczne) uzyskujemy większą elastyczność i łatwy dostęp do dodatkowych zasobów. Dzięki funkcjonalności oprogramowania do zarządzania i automatyzacji, można wbudować elastyczność i skalowalność chmury w centrum danych przez zastosowanie automatyzacji, pul zasobów i dynamicznego alokowania zasobów.

 

Zakres usług oferowanych przez DECSOFT S.A.:

 • Projektowanie i wdrażanie wirtualizacji w oparciu o rozwiązania VMware, Citrix, IBM.
 • Projektowanie i wdrażanie chmury prywatnej w oparciu o rozwiązania VMware, Citrix, IBM.
 • Opieka nad środowiskiem wirtualnym u klienta.

 

Technologie wykorzystywane przez DECSOFT S.A.: